Indukcijsko oslobađanje od stresa

raspitati se

ŠTA JE INDUKCIJA za ublažavanje stresa?

  U periodu obrade preciznih delova ima mnogo delova nakon obrade preciznom opremom, uvek ima mesta koja ne ispunjavaju zahteve, tako da je indukcijsko rasterećenje veoma neophodno.

  Indukcijsko oslobađanje naprezanja je da se sve vrste metalnih dijelova strojeva zagrijavaju na određenu temperaturu, zadržavaju toplinu u određenom vremenskom periodu, a zatim se polako hlade, oporavak u radnom komadu, čime se eliminišu zaostala naprezanja u procesu naziva se oslobađanje od naprezanja, može također se naziva žarenje, metal nakon hlađenja deformacija je ispod temperature rekristalizacije zagrijavanja, može se približiti ravnotežnoj organizaciji procesa toplinske obrade.

  Obično se može koristiti za uklanjanje preostalog naprezanja u materijalu nakon zavarivanja, kaljenja, ugradnje i drugih postupaka, tako da radni komad i dalje zadržava učinak očvršćavanja, sprječava deformacije i pucanje.

1. Automatski sistem za smanjenje naprezanja glave ventila motora

1. Automatski sistem za smanjenje naprezanja glave ventila motora

2. Otklanjanje naprezanja na kraju cijevi za bušenje ulja

indukcija. Kraj cijevi za uklanjanje naprezanja

3. Završeci osovine za ublažavanje naprezanja

Axis Pin završava proces oslobađanja od stresa
greška:

Dobiti citat