Induction Preheating

raspitati se

ŠTA JE INDUKCIJSKO predgrijavanje?

  Indukcijska mašina za predgrijavanje se obično koristi prije očvršćavanja ili uvjeta zavarivanja. Za predgrijavanje procesa gašenja, dio koji obavlja indukcijski proces gašenja nakon predgrijane obrade, može riješiti problem deformacije zagrijanih dijelova tokom procesa servisiranja.

  Štaviše, može smanjiti izobličenje obratka tokom procesa kaljenja, poboljšati distribuciju sloja kaljenja, povećati debljinu sloja za kaljenje, dobiti idealnu metalografsku strukturu radnog predmeta i zaostalo tlačno naprezanje i eliminisati pukotine pri gašenju. Predgrijavanje za proces zavarivanja može usporiti brzinu hlađenja ključnog temperaturnog raspona hlađenja zavara, spriječiti prekomjerno stvrdnjavanje i smanjiti duktilnost šava i zone pod utjecajem topline. Može smanjiti napon skupljanja šava i susjednog osnovnog metala, posebno za zavarene spojeve pod visokim naprezanjem.

1. 3 stanice indukcijsko predgrijavanje kalupa

1. 3 stanice indukcijsko predgrijavanje kalupa

2. Indukcijsko predgrijavanje čelične ploče naftovoda

2. Indukcijsko predgrijavanje čelične ploče naftovoda

3. Indukcijsko predgrijavanje lista pile prije kaljenja

3. Indukcijsko predgrijavanje lista pile prije kaljenja
greška:

Dobiti citat